Kontakt Ekås Samfällighetsförening

Ditt namn

Din e-post

Ditt meddelande

 

Ekås samfällighetsförening - Styrelsen 2009
Anna Cederdahl, ordförande
Lars Hedlund, sekreterare
Ingvar Ohlsson, kassör
Sofia Löfvendahl, ledamot
Mikael Abrahamsson, ledamot
Jonas Wiegert, suppleant
Martin Jonason, suppleant

Styrelsen:

Ordförande:  Anna-Karin Palmberg

Kassör:           Folke Nordin

Sekreterare:  Lars Hedlund

Ledamöter:    Hanna-Maria Wärn

                         Fredrik Askerdal

Suppleanter:  Hannes Wallin

                          Roger Lindström

 

Övrigt:

Lekplatser:   Hanna-Maria Wärn

Miljögrupp:  Fredrik Askerdal

Hemsidan:    Anna-Karin Palmberg