Styrelsen 2020

        Ordförande:

 •  Anna-Karin Palmberg

        Kassör:

 •   Folke Nordin

        Sekreterare:

 •   Lars Hedlund

        Ledamöter:

 •   Fredrik Askerdal
 •   Hanna-Maria Wärn

        Suppleanter:

 •   Hannes Wallin
 •   Roger Lindström

 

       Revisorer

       Ordinarie:

 •  Stefan Häger
 •  Martin Luther

       Suppleanter:

 •  Rustan Finndin
 •  Mick Kadebrink

 

        Valberedningen:

 •  Jonas Wigert
 •  Markus Nikola
 •  En vakant plats