Styrelsen 2019

        Ordförande:

 •  Helena Jonason

        Kassör:

 •   Folke Nordin

        Sekreterare:

 •   Lars Hedlund

        Odinarie styrelseledamöter:

 •   Greta Vesterberg
 •   Hanna-Maria Wärn

        Styrelsesuppleant:

 •   Johan Iwdal
 •   Fredrik Askerdahl

 

       Revisorer

       Ordinarie:

 •  Stefan Häger
 •  Martin Luther

       Suppleant:

 •  Rustan Finndin
 •  Mick Kadebrink

 

        Valberedningen:

 •  Jonas Wigert
 •  Björn Börjesson
 •  Markus Nikola