Historik kring Ekås Samfällighetsförening

Palta-området byggdes åren 1965-1971.

Ekås vägförening ombildades år 2002 till Ekås Samfällighetsförening.

Denna hemsida på internet skapades 2006-03-19.

 

Tidigare styrelser:

 

Styrelsen 2009:
Anna Cederdahl, ordförande
Lars Hedlund, sekreterare
Ingvar Ohlsson, kassör
Sofia Löfvendahl, ledamot
Mikael Abrahamsson, ledamot
Jonas Wiegert, suppleant
Martin Jonason, suppleant

Styrelsen 2008:
Håkan Löfgren, ordförande
Lars Hedlund, sekreterare
Ingvar Ohlsson, kassör
Anna-Karin Palmberg, ledamot
Mikael Abrahamsson, ledamot
Johan Falk, suppleant
Martin Jonason, suppleant

Styrelsen 2007:
Håkan Löfgren, ordförande
Lars Hedlund, sekreterare
Ingvar Ohlsson, kassör
Anna-Karin Palmberg, ledamot
Rustan Finndin, ledamot
Mikael Abrahamsson, suppleant
Johan Falk, suppleant

Styrelsen 2006:
Håkan Löfgren, ordförande
Lars Hedlund, sekreterare
Ingvar Ohlsson, kassör
Anna-Karin Palmberg, ledamot
Rustan Finndin, ledamot
Mikael Abrahamsson, suppleant
Anders Öhrnberg, suppleant